مدرس علی نیکوکار

گوشی تلفن همراه خود را امن نگه دارید! در این ویدئو شما می بینید که چطور می توان از دسترسی بیش از اندازه اپلیکیشن ها به تلفن همراه خود جلوگیری کنید.

https://www.instagram.com/_u/CyberTeen1

سایبرتین1 (نوجوان سایبری)